Ποίοι Είμαστε

ΙΣΤΟΡΙΑ

Δημιουργούμε ποιοτικά προϊόντα με τη τεχνογνωσία 20 ετών.


Η οικογένεια Κωνσταντινίδη ξεκίνησε το 1998 την παραγωγή ποιοτικών Ελληνικών προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης για την τροφοδοσία κυλικείων και την αγορά HoReCa.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Σύγχρονη Παραγωγική μονάδα σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.


Η δομή λειτουργίας της Ελληνικής Σφολιάτας στηρίζεται στην παραγωγική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης σε ιδιόκτητο χώρο συνολικού εμβαδού 800 τμ.ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΑΜΑ

Θέσαμε ως στόχο την παραγωγή ασφαλών προϊόντων υψηλής προιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και στις ανάγκες των καταναλωτών και της τρέχουσας Νομοθεσίας.

Στόχος μας η διατήρηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας με όλους τους συνεργάτες μας (προμηθευτές, πελάτες, προσωπικό, αρμόδιες αρχές) για να διασφαλίζουμε την επαρκή πληροφόρηση για την ασφάλεια, την ποιότητα και την ικανοποίηση όλων των μερών.


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διασφαλίζουμε την ποιότητα με την εφαρμογή του Συστήματος HACCP όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 852/2004 και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύου EN ISO 22000:2005, για το σύνολο των παραγομένων προϊόντων και για όλα τα στάδια την παραγωγικής διαδικασίας, από την παραλαβή μέχρι και την διανομή των προϊόντων.

Επιλέγουμε τους προμηθευτές μας με αυστηρές προδιαγραφές, κριτήρια και συνεχείς ελέγχους.

Επιλέγουμε πρώτες ύλες από τοπικούς παραγωγούς και φάρμες τις περιοχής της Βόρειας Ελλάδας.


ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Η ψυχή της Ελληνικής Ζύμης είναι οι άνθρωποί της. Επενδύουμε σ΄αυτούς με την επιλογή υπεύθυνου προσωπικού με γνώση που να ανταποκρίνεται πλήρως στο σημαντικό του ρόλο. Επιμορφώνουμε και εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας όλα τα επίπεδα και τμήματα .

Απασχολούμε:


Πωλήσεις - εμπορικό

Μόνιμα 10 άτομα.

Παραγωγή

Μόνιμα 30 άτομα.

Λογιστήριο

Μόνιμα 5 άτομα.

Έλεγχος Ποιότητας & Σχεδιασμός Προϊόντων

Τεχνολόγο τροφίμων.

Διανομή

Μόνιμα 10 άτομα.